Blåherremölla

Välkommen till Lillehem

Mer information om bygden: Maglehem
Fojehof
Ångtåget på Österlen

Bo:
Trollebo-Björshus
Solgården, Maglehem
Nilsagården

Ät:
Lillehems utegrisar
Guidade matvandringar


Karta från 1926-1934.
Terrängkartan
Fornsök

Fältsippa
Backsippa
Vintersol över Drakamöllan
Maskros
Stenshuvud
Drakamöllan 1
Drakamöllan 2
Drakamöllan 3

Norra Brösarps backar 15 okt 2006


/Stefan Nyman, vävmästare. (stefan at lillehem punkt com)

Atlasinventering ruta "2D6I Tulleboda"


Nordöstra Skånes Fågelklubb

Vädret i Lillehem